Latest products

 • หีบศพจำปา (สีเหลือง-แดง)

  ฿39,000.00

 • หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

  ฿18,000.00

 • หีบศพคริสต์ ขาว (ฝาชั้น-ขอบตรง)

  ฿12,000.00

 • หีบศพคริสต์สีไม้

  ฿18,000.00

 • หีบศพคริสต์-ทรงหกเหลี่ยม-ลายทอง

  ฿35,000.00

 • หีบศพคริสต์ไม้สัก-ทรงแปดเหลี่ยม

  ฿45,000.00

 • หีบศพ-ลายดอกไม้

  ฿35,000.00

 • หีบศพธรรมดา

  ฿1,500.00

 • หีบศพเทพนมฐาน 1-3 ชั้น

  ฿3,500.00฿6,900.00

 • หีบศพขอบเทพพนม

  ฿1,990.00